Annan Litteratur

Doktorsavhandlingar inom- eller i nära anslutning till fältet

Jonas Aspelin (1999) Klassrummets mikrovärld:

Moira von Wright (2000) Vad eller vem? En pedagogisk rekonstruktion av G.H. Meads teori om människors intersubjektivitet:

Eva Gannerud (2003) Lärararbetets relationella praktiker:

Anders Holmgren (2006) Klassrummets relationsetik. Det pedagogiska mötet som etiskt fenomen:

Lotta Jons (2008) Till-tal och an-svar. En konstruktion av pedagogisk hållning:

Ann-Sofi Wedin (2007) Lärares arbete och kunskapsbildning: utbildningar och inviter i den vardagliga praktiken:

Märta Sandvik (2009) Jag har hittat mig själv och barnen. Barnträdgårdslärares professionella självutveckling genom ett pedagogiskt-psykologiskt interventionsprogram:

Anneli Frelin (2010) Teachers´relational practices and professionality:

Ulla Andrén (2012) Self-awareness and self-knowledge in professions:

Susanne Hansson (2012) Den nödvändiga osäkerheten. Elevers perspektiv på respekt i relationer i skolan:

Daniel Östlund (2012) Deltagandets kontextuella villkor. Fem träningsskoleklassers pedagogiska praktik:

Annika Lilja (2013) Förtroendefulla relationer mellan lärare och elev:

Rita Nordström-Lytz (2013) Att möta den andra. Det pedagogiska uppdraget i ljuset av Martin Bubers dialogfilosofi:

Anna-Carin Bredmar (2014) Lärares arbetsglädje. Betydelsen av emotionell närvaro i det pedagogiska arbetet.


https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/35247

Tina Kullenberg (2014) Signing and Singing: Children in Teaching Dialogues.

Ann-Louise Ljungblad (2016) Takt och hållning - en relationell studie om det oberäkneliga i matematikundervisningen.