Om Jonas Aspelin

 

 

 

Jonas Aspelin (f. 1964) utbildade sig till ämneslärare i historia och religionskunskap och tog examen år 1990. Efter arbete som gymnasielärare genomgick han forskarutbildningen i sociologi vid Lunds universitet och disputerade år 1999. År 2000 anställdes han som universitetslektor i pedagogik vid Malmö högskola där han blev docent år 2007. Han utsågs till professor i pedagogik vid Malmö högskola år 2012. Fr.om. 1/1 2014 tjänstgör han som professor i pedagogik vid Högskolan Kristianstad.

 

 

 

Aspelins forskning handlar framför allt om den pedagogiska relationens betydelse för barns och ungas utveckling. I böcker och artiklar använder han socialpsykologisk och pedagogisk teori för att visa på relationella innebörder i pedagogisk praktik. Ett begrepp som gått som röd tråd genom hans arbeten är relationell pedagogik/relational pedagogy. Andra teman som är centrala i Aspelins böcker och artiklar är socialt samspel, emotionell kommunikation, dialog, personlig utveckling, mellanmänskliga möten och sociala band.

info[@]relationellpedagogik.se

www.relationellpedagogik.se