Annan Litteratur

 

 

Doktorsavhandlingar inom- eller i nära anslutning till fältet

 

Jonas Aspelin (1999) Klassrummets mikrovärld:

http://www.avhandlingar.se/avhandling/967eaef14c/

 

Moira von Wright (2000) Vad eller vem? En pedagogisk rekonstruktion av G.H. Meads teori om människors intersubjektivitet:

http://www.avhandlingar.se/avhandling/eddde2e47a/

 

Eva Gannerud (2003) Lärararbetets relationella praktiker:

https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/22999/1/gupea_2077_22999_1.pdf

 

Anders Holmgren (2006) Klassrummets relationsetik. Det pedagogiska mötet som etiskt fenomen:

http://www.avhandlingar.se/avhandling/b5f313701b/

 

Ann-Sofi Wedin (2007) Lärares arbete och kunskapsbildning: utbildningar och inviter i den vardagliga praktiken:

http://www.avhandlingar.se/avhandling/4c1be7f6ce/

 

Lotta Jons (2008) Till-tal och an-svar. En konstruktion av pedagogisk hållning:

http://www.avhandlingar.se/avhandling/ca9a6830f7/

 

Märta Sandvik (2009) Jag har hittat mig själv och barnen. Barnträdgårdslärares professionella självutveckling genom ett pedagogiskt-psykologiskt interventionsprogram:

http://www.doria.fi/bitstream/handle/10024/52547/SandvikMarta.pdf?sequence=2

 

Anneli Frelin (2010) Teachers´relational practices and professionality:

http://www.avhandlingar.se/avhandling/06e4016b8e/

 

Niklas Gustavsson (2010) Lärare i en ny tid: om grundskollärares förhandlingar en professionell identitet:

http://www.avhandlingar.se/avhandling/0a149d2054/

 

Ulla Andrén (2012) Self-awareness and self-knowledge in professions:

http://www.avhandlingar.se/avhandling/77268162f5/

 

Susanne Hansson (2012) Den nödvändiga osäkerheten. Elevers perspektiv på respekt i relationer i skolan:

http://www.avhandlingar.se/avhandling/6781e3efa8/

 

Daniel Östlund (2012) Deltagandets kontextuella villkor. Fem träningsskoleklassers pedagogiska praktik:

http://www.avhandlingar.se/avhandling/b0b4cb7581/

 

Annika Lilja (2013) Förtroendefulla relationer mellan lärare och elev:

https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/32806/1/gupea_2077_32806_1.pdf

 

Rita Nordström-Lytz (2013) Att möta den andra. Det pedagogiska uppdraget i ljuset av Martin Bubers dialogfilosofi:

http://www.doria.fi/bitstream/handle/10024/92177/nordstrom_rita.pdf?sequence=2

 

info@relationellpedagogik.se

www.relationellpedagogik.se