Böcker

 

 

Banden mellan oss (Symposion: 1999)/Stolthed og skam i undervisningen (Gyldendals: 2004)

 

Klassrummets mikrovärld
(Symposion: 1999)

 

Zlatan, Caligula och ordningen i skolan (Studentlitteratur: 2003)

 

Den mellanmänskliga vägen
(Symposion: 2005)

 

Suveränitetens pris
(Dualis: 2008)

 

Sociala relationer och pedagogiskt ansvar
(Gleerups: 2010)

 

Om relationell pedagogik
(Gleerups: 2011)

 

 

 


 

 

Inga prestationer utan relationer
(Gleerups: 2014)

 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

info@relationellpedagogik.se

www.relationellpedagogik.se