Sociala relationer och pedagogiskt ansvar
(Gleerups: 2010) Av Jonas Aspelin

 

Sociala relationer och pedagogiskt ansvar är centrala teman i den nya lärarutbildningen. För att en undervisningssituation ska bli lyckad måste relationen mellan lärare och elev baseras på ett ömsesidigt förtroende. Det förutsätter också att läraren är relationellt kompetent.


Genom att analysera kommunikationen i klassrum visar författaren hur processer under lektionens ytskikt hela tiden påverkar relationsbyggandet. I boken beskrivs också hur genuina relationer förverkligas i undervisningen och vad som motverkar att det sker. Studierna visar att läraren behöver en god förmåga att bygga relationer och möta den enskilde eleven som han/hon är. SOCIALA RELATIONER OCH PEDAGOGISKT ANSVAR ger en vägledning i hur dessa förmågor främjas.

 

Mer om boken: Denna bok innehåller omarbetade kapitel från böckerna Banden mellan oss, Klassrummets mikrovärld och Den mellanmänskliga vägen (de tre böcker som Aspelin gett ut på förlaget Symposion). Vidare finns där två nyskrivna kapitel som gör kopplingar mellan de båda teoretiska synsätt som används i boken – det interaktionistiska och det dialogiska.

 

Boken finns att köpa på Gleerups förlag  


 

info[@]relationellpedagogik.se

www.relationellpedagogik.se